HemFöretagetReferenserUtbildningPersonalenKontakt

PERSONALEN


   

 Maskinpark

 Galleri

    


 
 

PERSONALEN

 
 
Christer Josefsson
Verksamhetsansvarig
Torbjörn Josefsson
Produktionsansvarig
Therese Aurusell
Ekonomiansvarig

 Bengt-Arne Hansson

Anders Jonsson
Andreas Josefsson
Kvalité, miljö och labb
Bengt-Arne Hansson
Verkstadsansvarig
Anders Jonsson
Per Järvström
Bengt Lindberg

Gunnar Nylund
Per Järvström Bengt Lindberg Gunnar Nylund
Rolf Wetterberg
 

Sven-Åke Brandås
Rolf Wetterberg Sören Bäckman Sven-Åke Brandås

Per Glaas

Tommy Westman

John-Erik Jonsson
Per Glaas Tommy Westman John-Erik Jonsson

 Rolf Eklund

 

 
Rolf Eklund Johan Eklund Johanna Eklund 


 

 

 
 

 

 


Produktion FLASHFORM

 

Ljusdals Väg & Schakt AB >< Box 52 >< 827 22 Ljusdal >< 0651-108 90

 

Copyright 2009  Väg & Schakt AB

 
 

 FerreiraJosé Ferreira