HemFöretagetReferenserUtbildningPersonalenKontakt

FÖRETAGET


   

 Maskinpark

 Galleri

   
 


 
 
Om oss och vad vi gör
Projekterar-Mark > Renoverar-Hus >
Bygger-vägar  > Provar-material >
Reparerar-fordon > River-byggnader >
Utbildar-Personer > Handlar med-fordon >
Återvinner-material >    


Ljusdals Väg & Schakt AB bildades 1990 och är ett helägt dotterbolag till
Rental Invest i Hälsingland AB.

Ljusdals Väg & Schakt AB ska tillhandahålla helhetslösningar inom anläggning, entreprenad, rivning, återvinning, bygg mm. Från planeringsstadiet till slutprodukt. Vi inriktar oss emot både offentlig och privat sektor i mellansverige och erbjuder kvalitet,
leveranssäkerhet och flexibilitet.

Ljusdals Väg & Schakt AB erbjuder även materialprovningar i eget certifierat labb.

Ljusdals Väg & Schakt AB utbildar även i Vägverkets kravkurser.

Ljusdals Väg & Schakt AB:s målsättning är att ha högsta möjliga kvalitet på de tjänster vi tillhandahåller och därigenom skapa ett gott förtroende hos våra kunder.

Ljusdals Väg & Schakt AB kvalitets- och miljösäkrade verksamheten år 2003 för att öka konkurrenskraften samt nå en högre effektivitet inom vårt verksamhetsområde.

 

 

 
 


Produktion FLASHFORM

 

Ljusdals Väg & Schakt AB >< Box 52 >< 827 22 Ljusdal >< 0651-108 90

 

Copyright 2009  Väg & Schakt AB

 
 

 FerreiraJosé Ferreira