Vi har flyttat in på FaceBook (klicka på länken nedan)

https://www.facebook.com/#!/vagochschaktab.ljusdal?fref=ts
 


Ljusdals Väg & Schakt AB bildades 1990 och är ett helägt dotterbolag till
Rental Invest i Hälsingland AB.
Ljusdals Väg & Schakt AB omsatte 24 miljoner kronor 2004.Ljusdals Väg & Schakt AB ska tillhandahålla helhetslösningar inom anläggning, entreprenad, rivning, återvinning, bygg mm.
Från planeringsstadiet till slutprodukt. Vi inriktar oss emot både offentlig och privat sektor i mellansverige och erbjuder kvalitet,
leveranssäkerhet och flexibilitet.Ljusdals Väg & Schakt AB erbjuder även materialprovningar i eget certifierat labb med ca 500 prover per år.Ljusdals Väg & Schakt AB utbildar även i Vägverkets kravkurser.
Ljusdals Väg & Schakt AB:s målsättning är att ha högsta möjliga kvalitet på de tjänster vi tillhandahåller och därigenom skapa ett gott förtroende hos våra kunder.Ljusdals Väg & Schakt AB
kvalitets- och miljösäkrade verksamheten år 2003 för att öka konkurrenskraften samt nå en högre effektivitet inom vårt verksamhetsområde. Grävning, Entreprenad, Utbildningar, Schakt.